Χρήσιμα downloads

Αυτοεξέταση Μαστών Οδηγίες κατά στάδια

Οδηγίες για πριν την επέμβαση

Πίνακας δοκιμής ρυζιού & Bra Size Πίνακας

Πίνακας αντιστοίχησης μεγεθών στηθόδεσμου

Πίνακας μεγέθους στηθόδεσμου

Πίνακας μέτρησης και αντιστοίχησης στηθόδεσμου