Τι να ρωτήσετε το γιατρό σας πριν την αυξητική στήθους;


Ερωτήσεις στον πλαστικό

1.   Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε όσον αφορά την πρόσβαση και ποιες όσον αφορά το επίπεδο τοποθέτησης;
2.   Πιστεύετε ότι οι επιθυμίες μου όσον αφορά στο μέγεθος είναι λογικές;
3.   Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές και τι ποσοστά πιθανοτήτων υπάρχουν για αυτές;
4.   Πιστεύετε ότι για μένα είναι πιο κατάλληλα τα στρογγυλά ή τα ανατομικά ενθέματα;
5.   Σε περίπτωση επιπλοκών, τι επιπλέον κόστος θα χρειαστεί να αναλάβω;
6.   Το κόστος που μου αναφέρετε είναι το συνολικό; Τι περιλαμβάνει και τι δεν περιλαμβάνει;
7.   Τι θα πρέπει να φέρω μαζί μου στην κλινική και τι θα πρέπει να έχω προμηθευτεί στο σπίτι για να έχω, αφού επιστρέψω από την κλινική, έτσι ώστε να μην τα ψάχνω την τελευταία στιγμή;