Παράθεση πραγματικών φωτογραφιών από περιστατικά αυξητικής στήθους του πλαστικού χειρουργού Αθανάσιου Χριστόπουλου. Φωτογραφίες πριν – μετά  & σύγκριση αποτελεσμάτων

Αυξητική μαστών case 01

Αυξητική μαστών case 02

Αυξητική μαστών case 03

Αυξητική μαστών case 04

Αυξητική μαστών case 05

Αυξητική μαστών case 06

Αυξητική μαστών case 07

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή