Το στήθος μου θα πέσει πιο γρήγορα εάν κάνω αυξητική;

Είναι συχνή και φυσιολογική η απορία των γυναικών, που επιθυμούν να κάνουν μια αυξητική στήθους, εάν οι μαστοί τους θα ακολουθήσουν μια πιο γρήγορη πτωτική πορεία, μετά την πλαστική, σε σχέση με την προηγούμενη ζωή τους. 


Ένα στήθος που έχει ένθεμα δεν έχει περισσότερες πιθανότητες να πέσει σε σχέση με ένα που δεν έχει. Πολλοί γιατροί υποστηρίζουν ότι οι πιθανότητες να έχει πτώση ένας μαστός με ένθεμα είναι ίδιες με έναν μαστό ιδίου όγκου που δεν έχει ένθεμα και άλλοι υποστηρίζουν ότι έχει λιγότερες πιθανότητες να πέσει λόγω του ότι το ένθεμα λειτουργεί σαν μία εσωτερική στήριξη στο μαστό. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με έναν μαστό ίδιου όγκου που δεν έχει ένθεμα.