Θέση ενθέματος στην Πλαστική Στήθους - Επίπεδο τοποθέτησης - Σιλικόνη


ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Το επίπεδο τοποθέτησης του ενθέματος σιλικόνης μπορεί να είναι ή ανάμεσα στον αδένα και στον υποκείμενο μυ ή ανάμεσα στον υποκείμενο μείζονα θωρακικό μυ και στο θωρακικό τοίχωμα. Δηλαδή, λέγοντάς το πιο απλοποιημένα, πάνω ή κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Το επίπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί το ένθεμα δεν εξαρτάται από το που θα γίνει η τομή, δηλαδή από την οδό πρόσβασης, αλλά μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και από τις επιθυμίες του ατόμου. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί μαζί με το γιατρό μετά από εξέταση και λεπτομερή συζήτηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε επιλογής.

Κυριότερες επιλογές:

Πάνω από το μυ (sub-glandular) :


Το ένθεμα τοποθετείται ανάμεσα στον αδένα και το μείζονα θωρακικό μυ. Επομένως, στην πάνω του επιφάνεια, το ένθεμα εφάπτεται με τον αδένα και στην κάτω του επιφάνεια με το μυ.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πάνω από το μείζονα θωρακικό μυ


Τα πλεονεκτήματα είναι:

1.   Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ανάρρωση
2.   Μειωμένος χρόνος χειρουργείου
3.   Μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας αιματώματος
4.   Περισσότερη κινητικότητα στους μαστούς
5.   Σε πτωτικούς μαστούς, το ένθεμα πέφτει και αυτό, δηλαδή «ακολουθεί» το μαστό.


Κάτω από το μυ (sub-muscular):

Το ένθεμα σιλικόνης τοποθετείται ανάμεσα στο μείζονα θωρακικό μυ και το τοίχωμα του θώρακα. Επομένως, στην πάνω του επιφάνεια το ένθεμα εφάπτεται με το μυ και στην κάτω του επιφάνεια με το θωρακικό τοίχωμα. Το ένθεμα συνήθως δεν καλύπτεται πλήρως από το μυ, αλλά τα άνω 2/3 του καλύπτονται από μυ και το κάτω 1/3 του από αδένα.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ


Τα πλεονεκτήματα είναι:

1.   Πιο φυσικό σχήμα στο μαστό
2.   Μειωμένη πιθανότητα, ειδικά σε αδύνατα άτομα, να διαγράφεται το ένθεμα
3.   Μειωμένη πιθανότητα δημιουργίας κάψας
4.   Μειωμένη πιθανότητα να υπάρχει ρυτίδωση στο ένθεμα
5.   Μεγαλύτερη  ευκρίνεια στη μαστογραφία

Τα πλεονεκτήματα της μιας μεθόδου είναι αντίστοιχα μειονεκτήματα της άλλης.


Η τοποθέτηση πάνω από το μείζονα θωρακικό μυ ενδείκνυται περισσότερο σε
άτομα που έχουν αρκετό υποδόριο λίπος, ώστε να φαίνεται ομαλή η μετάβαση από το θωρακικό τοίχωμα στο ένθεμα. Δηλαδή, να μη διαγράφεται το σχήμα του ενθέματος. Σε πολύ αδύνατα άτομα το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο φυσικό με τοποθέτηση κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ.
Η τοποθέτηση πάνω από το μείζονα θωρακικό μυ, μπορεί να δώσει πιο έντονη προβολή στο μαστό (αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό), σε σχέση με την τοποθέτηση κάτω από το μυ. Αυτό κάποια άτομα το θεωρούν αισθητικά ωραίο, ενώ κάποια άλλα το θεωρούν αφύσικο.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΕΝΘΕΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥ και ΕΝΘΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥ

Άλλες επιλογές
Ενώ οι βασικές επιλογές, όσον αφορά στο επίπεδο τοποθέτησης, είναι δύο, δηλαδή, πάνω ή κάτω από το μείζονα θωρακικό, υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές οι οποίες χρησιμοποιούνται λιγότερο. Αυτές μπορεί να αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις γενικότερα.


  Αυξητική Στήθους με Τεχνική Διπλού Επιπέδου (Dual Plane)

Η τεχνική διπλού επιπέδου  στην Αυξητική Στήθους είναι μία καινούρια τεχνική, που έχει σαν στόχο να δώσει ένα όσο το δυνατόν πιο φυσικό αποτέλεσμα στο μαστό. Γνωρίζουμε ότι οι δύο βασικότερες τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στην αυξητική μαστών, είναι αυτή της τοποθέτησης κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ και η τοποθέτηση πάνω από το μυ. Η τεχνική διπλού επιπέδου, συνδυάζει ταυτόχρονα τη διαμόρφωση της θήκης που θα υποδεχτεί το ένθεμα κάτω από το μείζονα θωρακικό και πάνω από το μείζονα θωρακικό.

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι για να έχει μεγαλύτερη κινητικότητα ο αδένας σε σχέση με το ένθεμα. Αυτό βοηθάει στο να φέρει ο χειρουργός τη θηλή με περισσότερη ακρίβειαστο σημείο που θέλει. Η τεχνική αυτή είναι πολύ σημαντική στα άτομα που έχουν κάποιο μικρό βαθμό χαλάρωσης στο στήθος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όλες τις περιπτώσεις, όπου θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη θέση της θηλής σε σχέση με το ένθεμα.

Ο συνδυασμός με νέας γενιάς ανατομικά ενθέματα, καθώς και με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ενισχύειακόμη  περισσότερο τα προτερήματά της, έτσι ώστε να καταλήξει κανείς σε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα.

Αφορά κυρίως τις περιπτώσεις των πτωτικών μαστών, όταν δηλαδή υπάρχει ένας μικρός βαθμός πτώσης, που να μπορεί να διορθωθεί με αύξηση μόνο. Εάν βέβαια ο βαθμός πτώσης είναι μεγάλος η τεχνική αυτή από μόνη της δεν είναι ικανή να διορθώσει το πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, κατά βάση, η τοποθέτηση είναι κάτω από το μείζονα θωρακικό, αλλά γίνεται καιμία αποκόλληση πάνω από το μείζονα θωρακικό, η οποία όμως είναι περιορισμένη. Το ένθεμα, στην περίπτωση αυτή, τοποθετείται στο επίπεδο που βρίσκεται κάτω από το μείζονα θωρακικό. Η τεχνική αυτή είναι αρκετά πρωτοπόρα και βοηθάει ώστε σε μαστούς που έχουν μικρού βαθμού πτώση να μη χρειάζεται να γίνει ανόρθωση.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ DUAL PLANE ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Υπό την περιτονία του μυός (subfascial)
Δηλαδή το ένθεμα τοποθετείται ανάμεσα στην επιφάνεια του μυός και στην περιτονία (μεμβράνη) που τον καλύπτει. Έχει περίπου τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τοποθέτησης πάνω από το μείζονα θωρακικό μυ.

ΤΕΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΤΗΘΟΣ

Πλήρης υπομυϊκή θήκη
Στην περίπτωση αυτή το ένθεμα σιλικόνης μπαίνει κάτω όχι μόνο από το μείζονα θωρακικό μυ, αλλά και από τον ελάσσονα θωρακικό, τον πρόσθιο οδοντωτό και τον ορθό κοιλιακό. Παρ’ όλο που υπάρχει ένα μικρό τμήμα του ενθέματος στην κάτω έσω άκρη του που δεν καλύπτεται από το μυ, ιδίως στα μεγάλα ενθέματα, το αναφέρουμε ως «πλήρη υπομυϊκή θήκη». Η πλήρης κάλυψη του ενθέματος βοηθάει στο να έχουμε λιγότερες πιθανότητες ρυτίδωσης, καθώς και καλύτερη στήριξη του ενθέματος. Η πιθανότητα να δημιουργηθεί κάψα είναι ακόμα μικρότερη, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Τα μειονεκτήματα της τοποθέτησης αυτής είναι ότι ο μαστός είναι αρκετά ακίνητος και ως προς το σχήμα έχει λιγότερη προβολή. Αργεί αρκετά να πάρει το τελικό σχήμα και να φαίνεται πιο φυσικός. Για τους λόγους αυτούς η τοποθέτηση αυτή συνιστάται περισσότερο σε αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή και έχει μικρότερη χρήση σε απλή αυξητική μαστών.