Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ


Η επέμβαση αυξητικής μαστών πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά οργανωμένα νοσοκομεία.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία κάθε επέμβασης πλαστικής στήθους, που αφορά στην αύξησή του, παίζει η επιλογή του κατάλληλου ενθέματος. Το ένθεμα πρέπει να ταιριάζει στις διαστάσεις του θώρακα, καθώς και στην ελαστικότητα του δέρματος. Ένα ένθεμα, που δεν έχει τις σωστές διαστάσεις, θα δημιουργήσει ένα αφύσικο αποτέλεσμα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ : Η προετοιμασία

Ο πλαστικός χειρουργός, πριν ξεκινήσει η επέμβαση, σχεδιάζει με μαρκαδόρο, πάνω στο θώρακα, τα σημεία εκείνα όπου θα διενεργήσει την επέμβαση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΠΡΙΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ : Η Αναισθησία

Το είδος της αναισθησίας είναι σχεδόν πάντα η γενική αναισθησία, η οποία γενικώς θεωρείται η πιο ασφαλής αναισθησία για την επέμβαση αυτή.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ : Η Επέμβαση

Ξεκινώντας την πλαστική στήθους, ο πλαστικός χειρουργός κάνει μία μικρή τομή μήκους, περίπου τεσσάρων – πέντε εκατοστών, στο σημείο πρόσβασης. Το σημείο πρόσβασης, όπως έχει προαναφερθεί, βρίσκεται συνήθως στην υπομάστιο ή στη θηλή, σπανιότερα στη μασχάλη και εξαιρετικά σπάνια σε άλλα σημεία. Αφού γίνει η τομή στην οδό πρόσβασης, ο χειρουργός περνάει κάτω από τον αδένα ή μέσα από αυτόν στο επίπεδο τοποθέτησης. Εάν το επίπεδο τοποθέτησης είναι πάνω από το μυ, θα δημιουργήσει ένα «άνοιγμα», δηλαδή μία θήκη, στην περιοχή μεταξύ του μυός και του αδένα. Εάν το επίπεδο τοποθέτησης είναι κάτω από το μυ, τότε θα δημιουργήσει μία θήκη μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος, δηλαδή των πλευρών και του μυός. Σε αυτή την περίπτωση θα αποκολλήσει ένα μέρος των ινών του μυός, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει το άνοιγμα της θήκης. Κατόπιν, στις θήκες που δημιούργησε στους δύο μαστούς, θα τοποθετήσει τα δύο ενθέματα. Τα ενθέματα θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να μοιράζονται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του μαστού και να μην επηρεάζουν τη σωστή θέση της θηλής.

Διαδικασία επέμβασης πλαστικής στήθους για μεγέθυνση μαστών με πρόσβαση από τη θηλή

Κατόπιν ο γιατρός σας θα κρίνει εάν θα πρέπει να τοποθετήσει προσωρινές παροχετεύσεις, δηλαδή κάποια σωληνάκια, τα οποία θα απομακρύνουν το πιθανό αιμάτωμα, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο τείνει να συμβεί. Στη συνέχεια, με κάποια εσωτερικά ράμματα θα ξαναενώσει τους εσωτερικούς ιστούς.

Τέλος, ο πλαστικός χειρουργός θα τοποθετήσει κάποια ράμματα στο δέρμα, προκειμένου να κλείσει την οδό πρόσβασης.


Αυτή η διαδικασία συνήθως απαιτεί μία έως δύο ώρες για να ολοκληρωθεί.


Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, τοποθετείται κάποιος επίδεσμος γύρω από το στήθος.


Αφού κατανοήσετε τις γενικές διαδικασίες της επέμβασης, πρέπει να συζητήστε με το γιατρό σας για το τι θα γίνει λεπτομερώς στη δική σας περίπτωση.