Ενθέματα αυξομειούμενου όγκουΕξαιτίας της δυσκολίας να καθοριστεί το ακριβές μέγεθος των ενθεμάτων, που μπορεί να θέλει ένα άτομο, κάποιοι χειρουργοί συστήνουν ενθέματα αυξομειούμενου όγκου. Αυτά έχουν μεν το πλεονέκτημα ότι μετά το χειρουργείο και με μία πολύ μικρή διαδικασία μπορεί ο πλαστικός χειρουργός να αυξήσει ή να μειώσει τον όγκο τους στο ιατρείο. Υπάρχει όμως το μειονέκτημα ότι, αφενός είναι πιο ακριβά, αφετέρου η αυξομείωση που μπορεί να γίνει είναι περίπου 50 ml σε όγκο, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα των ενθεμάτων αυτών αυξομείωσης αυτού του συγκεκριμένου, περιορισμένου όγκου, μπορεί να μη δίνει την απαιτούμενη δυνατότητα στη γυναίκα να αποκτήσει ακριβώς τον όγκο που θέλει, εάν αλλάξει γνώμη ως προς το μέγεθος του μαστού που επιθυμεί.


Διαδικασία προσθήκης υγρού σε ένθεμα      |      Προσθήκη ορού σε ένθεμα μαστούΕνθέματα αυξομειούμενου όγκου