Διάρκεια του αποτελέσματος πλαστικής στήθους

Τα ενθέματα μαστών είναι κατασκευασμένα ώστε να διαρκούν για πάντα. Βέβαια κάποια άτομα μπορεί να χρειαστούν αλλαγή των ενθεμάτων στο μέλλον ή λόγω μείωσης του μαζικού αδένα ή λόγω πτώσης των μαστών, οφειλόμενη σε μεγάλες αυξομειώσεις του μεγέθους τους μετά από εγκυμοσύνη ή από αύξηση βάρους. Το αν έχουν τοποθετηθεί ενθέματα ή όχι δεν επηρεάζει την πιθανότητα «πτώσης» των μαστών, η οποία οφείλεται στη χαλάρωση του δέρματος ή στις μεγάλες αυξομειώσεις του όγκου. Στις περιπτώσεις αυτές, που ούτως ή άλλως θα συνέβαιναν είτε χωρίς ή με ενθέματα, μπορεί κανείς να προβεί σε μία ανόρθωση, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 


Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι μαστοί με ή χωρίς ενθέματα δεν θα παραμείνουν ακριβώς ίδιοι για όλη τη ζωή της γυναίκας και επομένως, εάν κάποια επιθυμεί να διατηρήσει ένα καλό σχήμα στους μαστούς της, πιθανόν να χρειαστεί να τους ανορθώσει ή ακόμη και να αλλάξει ένθεμα.