Ενθέματα στήθους και μαστογραφία


Τα ενθέματα σιλικόνης, ως γνωστό, δεν προκαλούν καρκίνο στο μαστό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί περίτρανα. Οι γυναίκες όμως που φέρουν ενθέματα σιλικόνης θα πρέπει, όπως και οι άλλες γυναίκες, να ελέγχονται για την πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού, ανεξάρτητα της τοποθέτησης των ενθεμάτων. Τα ενθέματα δεν προκαλούν εμπόδιο στη διερεύνηση με ακτινογραφίες. Όμως ο ακτινολόγος θα πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη των ενθεμάτων, για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να κάνει τις κατάλληλες λήψεις.


Μαστογραφία

Στις μέρες μας, όλο και περισσότερο, οι ακτινολόγοι έχουν αποκτήσει εμπειρία στο να διαγιγνώσκουν μαστούς που φέρουν ενθέματα και αυτό το κάνουν είτε με τη χρήση ακτινογραφίας ή με υπερηχογράφημα. Εάν κάποιο άτομο έχει ιστορικό καρκίνου του μαστού στην οικογένεια καλό θα είναι να ενημερώσει τον Πλαστικό Χειρουργό πριν από την επέμβαση, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να μπαίνει το ένθεμα κάτω από τον μυ, πράγμα το οποίο διευκολύνει στη μετέπειτα διάγνωση με τις μεθόδους που προαναφέραμε.