Η αυξητική στήθους με αυτομεταμόσχευση λίπους

Η αυτομεταμόσχευση λίπους είναι μια τεχνική της πλαστικής χειρουργικής που χρησιμοποιείται σε διάφορες καταστάσεις,όπως αυξητική μαστών, αυξητική γλουτών,κλπ


αυξητική στήθους με αυτομεταμόσχευση λίπους

Με τη βελτίωση της τεχνικής και της διαδικασίας, τα τελευταία χρόνια, έχει προσφέρει πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Πως γίνεται η Αυξητική Στήθους με λίπος;

Ο πλαστικός χειρουργός κάνει μία λιποαναρρόφηση σε περιοχές όπου υπάρχει περίσσια ανεπιθύμητου λίπους. Μετά από ειδική επεξεργασία, το λίπος τοποθετείται σε σύριγγες και εγχέεται στην περιφέρειατου μαστού. Τοποθετείται γύρω από τον αδένα, δηλαδή όχι μέσα σε αυτόν ώστε να μην τον επηρεάζει.

Τρεις έως τέσσερεις εβδομάδες πριν, εάν κάποιος επιθυμεί (δεν είναι απαραίτητο), γίνεταιμία διάταση του μαστού με εξωτερικό διατατήρα, ο οποίος καλύπτεται κάτω από τα ρούχα. Αυτό φαίνεται ότι βοηθάει στο να «επιβιώσει» μεγαλύτερο ποσοστό του λίπους, που θα τοποθετηθεί.

Ένα ποσοστό από το λίπος που τοποθετήθηκε θα παραμείνει για πάντα και ένα άλλο θα απορροφηθεί. Μετά από μερικούς μήνες,εάν επιθυμούμε περεταίρω αύξηση, ακολουθεί μία δεύτερη φάση, όπου ξαναγίνεται η ίδια διαδικασία. Συνήθως δύο ή τρεις φορές είναι αρκετές για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξαρτάται όμως κι από το ίδιο το άτομο, πόσες φορές θέλει να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία.Ο μόνος περιορισμός είναι η διαθέσιμη ποσότητα λίπους, που μπορεί να λάβει ο πλαστικός χειρουργός από το ενδιαφερόμενο άτομο, χωρίς να του δημιουργηθεί πρόβλημα.

αυξητική στήθους με λίπος

Αυξητική μαστών με εμφυτεύσεις λίπους

Η αυξητική στήθους με αυτομεταμόσχευση λίπους έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Μειονεκτήματα:

Συνήθως χρειάζονται πάνω από μία φορές. Η διαδικασία γίνεται κατά στάδια. Άρα είναι αναγκαίο κάποιο χρονικό διάστημα μερικών μηνών ή και έτους για να ολοκληρωθεί.

Δεν αξιοποιείται όλη η ποσότητα λίπους που εμφυτεύεται. Ένα ποσοστό του λίπουςπου τοποθετείται, θα απορροφηθεί από τον οργανισμό.

Δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως το θέμα της σχέσης του ακτινολογικού ελέγχου των μαστών με την εμφύτευση λίπους.

Πλεονεκτήματα:

Η διαδικασία γίνεται με χρήση ιστού που προέρχεται από το ίδιο το σώμα.

Ελάχιστη πιθανότητα επιπλοκών, γιατί πρόκειται για ουσία του ίδιου του οργανισμού.

Ένα μέρος του λίπους που τοποθετείται θα απορροφηθεί, αλλά αυτό που παραμένει,θα παραμείνει για πάντα.

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι χωρίς κόστος, διότι προσφέρεται από την ίδια την ενδιαφερόμενη. Άρα στο κόστος της επέμβασης δεν περιλαμβάνεται κόστος ενθέματος.

Η μετεγχειρητική περίοδος δεν έχει ιδιαίτερο πόνο.

Στην πράξη η γυναίκα κάνει δύο επεμβάσεις σε μία. Δηλαδή αφαιρεί το τοπικό πάχος με τη λιποαναρρόφηση, αλλά αυξάνει και το στήθος της. 

Εξέλιξη της μεθόδου αυξητικής στήθους με λίπους διαχρονικά

Η αυτομεταμόσχευση λίπους έχει αναφερθεί ως διαδικασία εδώ και πολλές δεκαετίες. Όμως ποτέ δεν μπήκε σε ευρεία εφαρμογή, γιατί με τις παλαιότερες μεθόδους λήψης και τοποθέτησης λίπους, το μεγαλύτερο μέρος, εάν όχι όλο το λίπος, είχε μεγάλα ποσοστά απορρόφησης. Άρα, παλαιότερα,η αυξητική με λίπος είχε παροδικά, μη μόνιμα αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία έχει βελτιωθεί, με αποτέλεσμα ικανοποιητικό ποσοστό λίπους να παραμένει μόνιμα στο σημείο εμφύτευσης. Γι’ αυτό το λόγο άρχισε να χρησιμοποιείται και αντί των προσθετικών ενθεμάτων στήθους.

Ακτινολογικός έλεγχος μαστού μετά από εμφύτευση λίπους

Σήμερα, γίνεται πολύ συζήτηση εάν η εμφύτευση λίπους σε ένα μαστό εμποδίζει τον ακτινολογικό του έλεγχο. Εάν δηλαδή ένας μαστός, στον οποίον έχει τοποθετηθεί λίπος, μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με μαστογραφία ή το λίπος που έχει τοποθετηθεί αλλοιώνει την εικόνα.

Το ερώτημα που έχει τεθεί, στους επιστημονικούς κύκλους είναι: σε περίπτωση που συμβεί καρκίνος του μαστού σε μια γυναίκα, και σε αυτόν το μαστό έχει τοποθετηθεί προηγουμένως λίπος, εάν μπορεί η διάγνωση να γίνει δυσχερέστερη ή όχι. Ακόμη δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν και γιατροί που το χρησιμοποιούν παρουσιάζουν μελέτες, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία δεν δυσχεραίνει τον ακτινολογικό έλεγχο του μαστού.

Οι μελέτες αυτές δεν είναι μακροχρόνιες. Όμως παρουσιάζονται διαρκώς περισσότερες μελέτες αυτού του είδους και ο αριθμός των ατόμων που κάνει την διαδικασία αυτή αυξάνεται ραγδαία. Ήδη υπάρχουν κάποιες χιλιάδες γυναίκες παγκοσμίως, οι οποίες έχουν κάνει την διαδικασία αύξησης μαστών με χρήση λίπους.

Επίσης,σε καμία περίπτωση το λίπος δεν κατηγορήθηκε ότι προκαλεί καρκίνο του μαστού.

Η αυξητική μαστών με λίπος εξελίσσεται και αναπτύσσεται

Η αυξητική στήθους με εμφύτευση λίπους είναι μία διαδικασία που δείχνει να αναπτύσσεται ραγδαία και σίγουρα θα συζητηθεί πολύ περισσότερο στο μέλλον. Συνεκτιμώντας κάποιος τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου, μπορεί να κάνει τις επιλογές του, μετά από μια πλήρη ενημέρωση από τον πλαστικό χειρουργό του.