Μπορώ να αλλάξω το ένθεμα με άλλου μεγέθους στο μέλλον;


Η αλλαγή ενθέματος με ένθεμα άλλου μεγέθους μπορεί να γίνει με μία επέμβαση, η οποία μάλιστα είναι μικρότερης έκτασης από την αρχική. Ο χρόνος αποθεραπείας είναι μικρότερος, η διάρκεια του χειρουργείου είναι μικρότερη και ο πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Αυτά βέβαια ισχύουν για την αλλαγή προς μεγαλύτερο ένθεμα. Για αλλαγή προς μικρότερο ένθεμα, εάν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ενδέχεται να χρειαστεί και ανόρθωση, αν και αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο.